Antwoord op

Individuele reïntegratie overeenkomst helpt mensen aan werk

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 2 februari 2009

Met de individuele reïntegratie overeenkomst (IRO) komen meer werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan werk dan met een gewoon reïntegratietraject. De werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten die voor een individuele reïntegratie overeen­komst kiezen, zijn beter gemotiveerd dan mensen die met een regulier traject door het UWV aan werk worden geholpen. Ook zijn ze hoger opgeleid en ouder, hebben recenter werkervaring en een betere gezondheid.

Dit blijkt uit de Eindevaluatie IRO die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte kan bij een individuele reïntegratie overeenkomst zelf een reïntegratiebedrijf kiezen en zelf de inhoud van het traject bepalen. Het UWV moet het reïntegratieplan wel goedkeuren.

Sinds januari 2004 hebben 90.933 werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten zelf hun reïntegratie vorm gegeven met een individuele reïntegratieovereenkomst. Het aantal trajecten is door de loop van de jaren sterk toegenomen. In 2007 was 60% van de reïntegratietrajecten een individuele reïntegratieovereenkomst. Het aantal werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten dat werk heeft na een IRO-traject ligt 12 procentpunt hoger dan bij een gewoon traject. Ook zijn de mensen zelf tevredener over de manier waarop zij weer naar werk zijn begeleid.

(Bron: persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 01-02-2009)

Lees ook