Antwoord op

Meeste WW'ers via internet binnen bij UWV

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 24 februari 2012

Uitkeringsinstituut UWV krijgt inmiddels 80% van de ontslagen werknemers die een beroep doen op de WW, binnen via internet. Ook houdt 60% van de WW'ers digitaal hun 'werkmap' bij in hun zoektocht naar een baan. Maar in de Tweede Kamer zeiden onder meer oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en GroenLinks zich zorgen te maken over de ,,digitalisering van het UWV''.

SP'er Paul Ulenbelt meent dat het UWV wordt ,,ontmenselijkt'', omdat het kabinet flink bezuinigt op het uitkeringsinstituut. In 2015 kan 10% van de werkzoekenden nog persoonlijke begeleiding krijgen. De rest moet het met e-dienstverlening doen.

Volgens een UWV-woordvoerder blijkt in de praktijk dat mensen het vaak prettig vinden om digitaal hun zaken te regelen op zelf gekozen momenten. Een grote groep vindt het volgens hem juist vervelend als ze voor een gesprek moeten afreizen naar een vestiging van het zogeheten Werkbedrijf.

Daarentegen zitten juist veel werklozen met weinig computerervaring in de groep van 40% die nog niet aan de slag is met een digitale werkmap. Dat laat volgens de woordvoerder zien dat nog niet iedereen er aan toe is. Volgens hem kunnen deze mensen op kantoor worden geholpen met hun werkmap. Voor meer persoonlijke begeleiding is het UWV ook bezig met digitalenetwerkgroepen, waarbij een jobcoach contact onderhoudt met een groep werkzoekenden.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zei een motie te overwegen om de persoonlijke begeleiding voor meer dan 10% van de werkzoekenden mogelijk te maken. Zijn PvdA-collega Roos Vermeij en SP'er Ulenbelt menen dat eigenlijk met iedere werkzoekende een gesprek nodig is om in te schatten wat iemands kansen zijn op de arbeidsmarkt.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zei dat in ieder geval tot halverwege volgend jaar WW'ers een gesprek krijgen zodra ze 3 maanden een uitkering krijgen. Volgens hem blijkt nu al dat het UWV aan de hand van een werkmap kan vaststellen hoe actief een werkzoekende is en in hoeverre iemand zich zelf kan redden of ondersteuning nodig heeft.

(Bron: www.sociaaltotaal.nl, 19-02-2012)

Lees ook