Antwoord op

Aangifte bij het OM

Het niet nakomen van uw verplichtingen kan tevens een strafbaar feit opleveren, zoals  bij fraude of mishandeling. In die gevallen kan de gemeente aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM).