Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is het bijstandsbedrag waar u volgens de wet normaal gesproken recht op heeft. De bijstandsnorm, oftewel de hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Met uw leefsituatie bedoelen we of u bijvoorbeeld samenwoont of wel of geen kinderen heeft.

Hoe wordt de bijstandsnorm voor uw situatie bepaald?

Stap 1: Maximaal bedrag per leefsituatie
In de wet staat per leeftijdsgroep en per leefsituatie een maximaal basisbedrag voor een bijstandsuitkering. Dat maximale basisbedrag is het hoogste bedrag dat u met uw leeftijd en in uw leefsituatie kunt krijgen.

Stap 2: Soms verlaagt de gemeente het maximale bedrag
De gemeente verlaagt het maximale bedrag soms nog. Dat gebeurt als u minder woonkosten heeft. Bijvoorbeeld omdat iemand anders uw huur of hypotheek betaalt. Of omdat er nog andere volwassenen in uw woning wonen met wie u de kosten kunt delen.

De gemeente verlaagt het maximale bedrag soms ook als u net klaar bent met uw opleiding. Of als u daar net mee gestopt bent.

Dus: de bijstandsnorm = het maximale wettelijke bedrag voor uw situatie -min- de verlaging.

Lees ook