Antwoord op

Kind

Uw kind is in de bijstand een in Nederland wonend:

  1. Eigen kind; of
  2. Geadopteerd kind; of
  3. Stiefkind.  

Een pleegkind wordt in de bijstand niet als uw kind aangemerkt.   

Alleenstaande of alleenstaande ouder?

Hebt u geen partner? Dan is van belang of uw kind ten laste komend is. Hebt u geen ten laste komende kind(eren)? Dan wordt u gezien als alleenstaande. Hebt u wel ten laste komende kind(eren)? Dan wordt u gezien als alleenstaande ouder. De bijstandsnorm voor de alleenstaande en de alleentaande ouder zijn hetzelfde.

Lees ook