Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bestedingsverplichting

Ontvangt u bijzondere bijstand? Dan kan de gemeente u verplichten deze bijstand te gebruiken voor het doel waarvoor u de bijstand hebt gekregen. Als de gemeente u bijvoorbeeld bijzondere bijstand toekent voor de aanschaf van een bril, kan de gemeente u verplichten deze bijzondere bijstand ook daadwerkelijk te gebruiken voor de aanschaf van een bril.

Die verplichting wordt ook wel de bestedingsverplichting genoemd. De gemeente kan u in het kader van de bestedingsverplichting verplichten binnen een bepaalde termijn een betalingsbewijs te overleggen.

Gevolgen van het niet nakomen van de bestedingsverplichting

De gemeente kan bepalen dat u ten onrechte bijzondere bijstand hebt ontvangen. Dat kan ze doen als u bijzondere bijstand ontvangt, aan u een bestedingsverplichting is opgelegd, maar u zich daar niet aan houdt. De gemeente kan dan het recht op bijstand intrekken en u verplichten de verleende bijstand terug te betalen. Ook kan de gemeente besluiten de bijstand te verlagen.

Lees ook

Begrippen