Antwoord op

Eerste maand huur en administratiekosten

Ik heb een woning toegewezen gekregen en ga verhuizen 

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur. Als u weet dat u gaat verhuizen, of als u voor het eerst op zichzelf gaat wonen, kunt u voor deze kosten sparen. Dit kan ook als u een inkomen hebt op bijstandsniveau. Heeft u om wat voor reden dan ook niet kunnen sparen, dan kunt u kijken of u het geld kunt lenen. Door de aflossing van de geldlening spaart u dan als het ware achteraf. Als de geldverstrekker een borg wil, kunt u de gemeente om bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht verzoeken.

Uitzondering

Onverwachte noodzakelijke verhuizing
Als er sprake is van een onverwachte noodzakelijke verhuizing kan er een uitzondering worden gemaakt. U moet dan denken aan een situatie waarin u zeer plotseling afhankelijk bent geworden van een aangepaste woning en deze zo snel mogelijk moet betrekken. Dat is een situatie waarvoor u niet hoeft te reserveren, omdat u daarmee niet bij voorbaat rekening hoeft te houden. Als u niet alsnog heeft kunnen reserveren nadat de noodzakelijke verhuizing bekend is geworden, kunt u de gemeente vragen om bijzondere bijstand voor deze kosten.

U bent statushouder en heeft een woning toegewezen gekregen
Van een Rva-verstrekking kan niet voor de eerste maand huur en administratiekosten worden gespaard. Er zijn gemeenten die beleid voeren dat in die situatie op bijzondere bijstand wordt verstrekt.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste maand huur en administratiekosten:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.