Antwoord op

Eigen risico zorgverzekering

U moet een verplicht eigen risico voor de meeste zorgkosten betalen. Dat betekent dat u in principe de eerste € 385 die u aan zorgkosten heeft, zelf moet betalen. Niet alle kosten tellen mee. Het gaat om kosten die onder de basiszorgverzekering vallen, behalve bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige of de kraamhulp.

Heb ik recht op bijzondere bijstand voor het verplichte eigen risico?

Omdat de zorgverzekering, ondanks het eigen risico, gezien wordt als een passende en toereikende voorliggende voorziening, is het in principe niet mogelijk om bijzondere bijstand te ontvangen voor deze kosten. Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand wanneer er sprake is van een bijzondere situatie. Omdat het verplichte eigen risico voor iedereen geldt kan niet worden gesproken van een bijzondere situatie en moeten de kosten uit uw inkomen worden voldaan. 

Betalingsregeling met uw zorgverzekeraar

Het is mogelijk om het verplichte eigen risico gespreid te betalen. Informeer daarover bij uw zorgverzekeraar.

Heb ik recht op bijzondere bijstand voor het vrijwillige eigen risico?

Om uw maandpremie laag te houden kunt u ervoor kiezen om een deel van uw zorgkosten voor eigen rekening te nemen, naast het verplichte eigen risico. Omdat u hier zelf voor heeft gekozen heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten. De besparing die dit vrijwillige eigen risico op uw maandpremie met zich meebrengt, kunt u reserveren voor deze kosten. 

Wat heeft de gemeente bepaald?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.