Antwoord op vragen over het sociaal domein

Geestelijke gezondheidszorg

Generalistische basis GGZ

De kosten van de generalistische basis GGZ-zorg krijgt u vergoed van de zorgverzekering. Omdat de zorgverzekering de kosten betaalt, kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.

Gespecialiseerde GGZ

Voor de kosten voor gespecialiseerde GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U hebt dus ook geen recht op bijzondere bijstand.

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

.

Lees ook