Antwoord op

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Een deel van de heffingskortingen ontvangt u via uw werkgever of uitkeringsinstantie, de zogenaamde loonheffingskortingen. Andere heffingskortingen ontvangt u via een teruggave van de belastingdienst. Naast de heffingskortingen zijn er nog andere fiscale regelingen die voor u van belang kunnen zijn. 

Welke heffingskortingen?

Iedere belastingbetaler heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast kunt u recht hebben op aanvullende kortingen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De volgende aanvullende kortingen komen voor:

  • Arbeidskorting
  • Ouderenkorting
  • Alleenstaande ouderenkorting
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Levensloopverlofkorting
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Korting voor maatschappelijke beleggingen
  • Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen


Meer informatie en de voorwaarden die gelden voor de aanvullende heffingskortingen, staan op de site van de Belastingdienst.

Vrijgelaten heffingskortingen

Als u een algemene bijstandsuitkering hebt, dan geldt het bedrag van de heffingskorting voor u als inkomen. De jonggehandicaptenkorting wordt voor mensen van 27 jaar of ouder niet als inkomen geteld.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt dan kan de gemeente zelf bepalen welke heffingskortingen meetellen als inkomen.


Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente kan zelf bepalen hoe en wanneer zij een voorlopige teruggave kort op uw bijstandsuitkering:          

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook