Antwoord op

Kosten kinderopvang

In principe heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van kinderopvang. Meestal krijgt u de kosten vergoed door de kinderopvangtoeslag of uit het reïntegratiebudget van de gemeente.

Soms toch recht op een vergoeding

Sommige gemeenten verstrekken toch een vergoeding voor de kosten van kinderopvang. Informeer bij de gemeente of u in bijzondere situaties toch recht kunt hebben op vergoeding van de kosten.