Antwoord op

Legeskosten verblijfsvergunning en naturalisatie

Bent u vreemdeling en wilt u zich tijdelijk of permanent in Nederland vestigen? Dan moet u daar een verblijfsvergunning voor aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich na verloop van tijd laten naturaliseren tot Nederlander. In beide gevallen zult u kosten moeten maken voor de behandeling van uw aanvraag. Dat noemen we legeskosten.

Recht op bijzondere bijstand?

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor die kosten. Heeft u door bijzondere omstandigheden niet kunnen sparen voor uw legeskosten en kunt u er ook geen lening voor afsluiten? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Daarvoor moet u tijdens het aanvragen van de verblijfsvergunning al een met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling zijn. Zie voor meer informatie ook U bent een procedure gestart om in Nederland te blijven. Als de afstand tussen uw woonplaats en het kantoor van de IND erg groot is, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten.

Wat heeft uw gemeente bepaald?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.