Antwoord op

Maaltijdvoorziening

Iedereen in Nederland maakt kosten voor voeding en het bereiden van maaltijden. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt  daarom in principe geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening

Als u vanwege uw leeftijd of handicap bent aangewezen op de (warme) maaltijdvoorziening, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan maaltijden dan een normale Nederlander. U en uw kosten moeten dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wat heeft de gemeente bepaald?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook