Antwoord op

Overbrugging scherpe terugval inkomen

Uw inkomen kan ineens lager worden, bijvoorbeeld als u onverwacht werkloos wordt.

In die gevallen kunt u mogelijk tijdelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld om de daling van uw inkomen te vergoeden en u te laten wennen aan uw lagere inkomen. 

Uw inkomen is plotseling lager?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de opvang van een plotselinge inkomensdaling door andere oorzaken:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook