Antwoord op

Stookkosten

Bijna iedereen in Nederland maakt kosten voor het verwarmen van zijn woning. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering moet genoeg zijn om deze kosten te betalen. Daarom hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor uw stookkosten. 

Uitzondering

De gemeente kan aan u wel bijzondere bijstand verstrekken als u door lichamelijke klachten of uw leeftijd méér dan normale kosten hebt voor het verwarmen van uw woning. U en uw kosten moeten wel aan de voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor stookkosten:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

.