Antwoord op

Tandartskosten

De basiszorgverzekering vergoedt slechts een aantal tandartskosten, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit. Voor andere kosten kunt u zich aanvullend verzekeren. U hebt in principe geen recht op bijzondere bijstand voor tandartskosten omdat de zorgverzekering een voldoende voorliggende voorziening is.

Uitzondering op deze regel is de eigen bijdrage die u moet betalen bij kosten die vergoed worden uit de basisverzekering. Daar kunt u mogelijk wel bijzondere bijstand voor krijgen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente kan hebben bepaald dat zij u toch bijzondere bijstand geeft voor bepaalde kosten. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.