Antwoord op

Waskosten

Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt daarom in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van het wassen van kleding en het vervangen van versleten kleding. 

U moet meer wassen door lichamelijke klachten?

De gemeente kan aan u wel bijzondere bijstand verstrekken als u door lichamelijke klachten méér dan normale kosten hebt voor het wassen en vervangen van kleding. Voor incontinentie geldt dat u recht kunt hebben op incontinentie-absorptiemiddelen van uw zorgverzekeraar. U hoeft dan geen extra waskosten te maken. 

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor waskosten en kosten kledingslijtage:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.