Antwoord op

Woon-werkverkeer

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten. De reden hiervoor is dat u uw kosten meestal vergoed krijgt via uw werkgever of uit het reïntegratiebudget van uw gemeente. 

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de reiskosten die u heeft voor woon-werkverkeer:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.