Antwoord op

Inkomensgrenzen

Uw gemeente kan een inkomensgrens hanteren bij het bepalen van uw recht op minimavoorzieningen. De inkomensgrens kan per gemeente en per voorziening verschillen. U vindt de geldende inkomensgrens in de teksten over gemeentelijke voorzieningen.

Hoe bereken ik de inkomengrens die voor mij geldt?

De inkomensgrens wordt meestal vastgelegd als percentage van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens. U hoeft niet in de tabellen te kijken.

In de onderstaande schema's vindt u de belangrijkste inkomengrenzen. U moet er rekening mee houden dat de bijstandsnorm in uw persoonlijke situatie kan afwijken van de bedragen die zijn gebruikt in de tabellen. Als u het juiste bedrag heeft gevonden, dan kunt u uw netto-inkomen per maand vergelijken met het bedrag uit de tabel. Is uw inkomen hoger dan het bedrag uit de tabel? U heeft waarschijnlijk geen recht op de voorziening.

Kies uw leeftijd:

U bent 18, 19 of 20 (geen kinderen)   
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente?  U bent alleenstaande  U bent gehuwd en beiden 18, 19 of 20 jaar U bent gehuwd, een van u is 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder
100% € 259,78 € 519,56 € 1.011,44
105% € 246,62 € 493,25 € 960,36
110% € 258,37 € 516,74 € 1.006,09
115% € 270,11 € 540,22 € 1.051,82
120% € 281,86 € 563,71 € 1.097,56
U bent 18, 19 of 20 (wel kinderen)   
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente? U bent alleenstaande ouder  U bent gehuwd en beiden 18, 19 of 20 jaar  U bent gehuwd, een van u is 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder
100% € 259,78 € 820,22 € 1.312,10 
105% € 532,12 € 778,74 € 1.245,86
110%

€ 557,46

€ 815,83 € 1.305,18
115% € 582,80 € 852,91 € 1.364,51
120% € 608,14 € 889,99 € 1.423,84
U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd   
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente?  U bent alleenstaande  U bent alleenstaande ouder Gehuwden
100% € 951,65 € 1.223,54 € 1.359,49
105% € 999,23 € 1.284,72 € 1.427,46
110% € 1.046,82 € 1.345,89 € 1.495,44
115% € 1.094,40 € 1.407,07 € 1.563,41
120% € 1.141,98 € 1.468,25 € 1.631,39
U bent pensioengerechtigd
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente?  U bent alleenstaand  U bent alleenstaande ouder

Gehuwden (een of beiden pensioengerechtigd) 

100% € 1.176,25  € 1.594,42 € 1.594,42
105%

€ 1.096,21

€ 1.379,51 € 1.508,87
110% € 1.148,41 € 1.445,20 € 1.580,72
115% € 1.200,61 € 1.510,89 € 1.652,57
120% € 1.252,81 € 1.576,58 € 1.724,42

Lees ook

Begrippen