Antwoord op

Reïntegratie werklozen kost UWV meer dan begroot

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 30 juni 2010

Het UWV heeft dit jaar bij de inkoop van reïntegratietrajecten voor mensen in de WW € 89 miljoen meer uitgegeven dan begroot. In maart van dit jaar werd de overschrijding geschat op € 35 miljoen. Het totaalbudget voor inkoop van reïntegratietrajecten komt hiermee voor 2010 op € 215 miljoen. Dit heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De overschrijding is ontstaan in de periode 2009 tot begin 2010. In die periode fuseerden UWV en CWI en liep de werkloosheid op als gevolg van de financieel economische crisis. Werkcoaches gaven voorrang aan een snelle bemiddeling van werk naar werk boven financiële zorgvuldigheid. Daardoor zijn destijds te veel verplichtingen voor 2010 aangegaan. Ook zijn de veelal nieuwe werkcoaches met bevoegdheid om reïntegratietrajecten in te kopen onvoldoende aangestuurd. Bovendien waren er achterstanden in de administratieve verwerking van de aangegane verplichtingen.

De minister heeft nu de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) verzocht versneld onderzoek te doen naar de maatregelen die het UWV intern neemt om de budgetten te beheren.

(Bron: www.minszw.nl, 29-06-2010)

Lees ook