Antwoord op

Wijzigingen in zorgvergoedingen 2012

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 28 oktober 2011

In 2012 worden een aantal vergoedingen uit de basiszorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) beperkt of verwijderd. Deze maatregelen zijn volgens de minsiter van Volksgezondheid nodig omdat de kosten van zorg te hard stijgen en de zorg daardoor onbetaalbaar dreigt te worden. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gevolgen opgenomen:

 Zorg soort

huidige vergoeding 

vergoeding per 1 januari 2012 

Waarom? 

Geestelijke gezondheidszorg:
 - EerstelijnszorgU kunt maximaal 8 behandelingen per kalenderjaar krijgen. De kosten bedragen maximaal € 10 per behandeling. U kunt maximaal 5 behandelingen per kalenderjaar krijgen. U moet per behandeling maximaal € 20 betalen. 
- Tweedelijnszorg Geen eigen bijdrage U moet maximaal een eigen bijdrage van € 200 per kalenderjaar betalen 
- Verblijf bij geneeskundige geestelijke gezondheidszorg Geen eigen bijdrage U moet vanaf de tweede maand van uw verblijf € 145,00 per maand betalen. U bespaart op bijvoorbeeld eten en drinken tijdens uw verblijf. 
- Internetbehandeling U moet een eigen bijdrage betalen van € 50,00 
- Aanpassings- stoornissen, zoals depressieve klachten na een echtscheiding Behandeling met vergoeding mogelijk De behandeling van deze stoornis wordt niet langer door de basiszorgverzekering vergoed De klachten zijn niet zo erg dat er sprake is van een depressie of angststoornis. Het gaat om een lichte aandoening waarbij de behandeling niet hoeft te worden vergoed. 
Fysio- en oefentherapie:  
- AlgemeenU moet de eerste 12 behandelingen zelf betalen U moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen 
- Volledig vergoede therapie bij een aantal benoemde aandoeningen.De (volledige) vergoeding van oefen- en fysiotherapie bij een aantal aandoeningen vervalt Voor de aandoeningen waarbij de vergoeding vervalt geldt dat de therapie volgens de wetenschap geen goede oplossing meer is.  
 DieetadviseringVier uur dieetadvisering per jaar wordt vergoed Dieetadvisering wordt alleen vergoedt als onderdeel van de behandeling van mensen met een chronische longziekte, diabetes of risico op hartproblemen. 
 Stoppen met rokenVergoeding van een stoppen-met-roken-programma Alleen nog vergoeding van korte stopadviezen van bijvoorbeeld de huisarts en vergoeding van intensieve begeleiding die gericht zijn op gedragsverandering Stoppen met roken is uw eigen verantwoordelijkheid. Bovendien kan het geld dat u bespaart door te stoppen worden gebruikt om uw stoppoging te betalen. 

Lees ook