Antwoord op

Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan is een plan dat de ouders opstellen samen met het kind, familieleden of anderen in de sociale omgeving van het kind. In dat plan geven zij aan hoe ze zelf ervoor kunnen zorgen dat de opvoed- en opgroeisituatie van het kind verbetert.