Antwoord op

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing betekent dat het kind niet meer thuis kan wonen en naar een andere woonplek moet. Dat kan noodzakelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind. Ook kan een uithuisplaatsing noodzakelijk zijn voor behandeling van de problemen van het kind. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen gebeuren.