Antwoord op

SVB

De SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de organisatie die uw persoonsgebonden budget (pgb) beheert. De SVB zorgt voor de uitbetaling aan de hulpverlener die de hulp aan uw kind biedt.

Lees ook