Antwoord op

Hulpverleningsplan

Het hulpverleningsplan is een plan dat beschrijft hoe het kind de hulp gaat krijgen. Het plan sluit aan bij de behoeften van het kind. De hulpverlener overlegt over het plan met het kind en de (pleeg)ouders. Als er een familiegroepsplan is, kan dit ook als hulpverleningsplan gelden.