Antwoord op

Hulpbehoevende oudere vindt hulp vragen vaak lastig

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 12 september 2017
Bron: ANP

Een boodschap doen, onkruid wieden of een plantje kopen in het tuincentrum. Het zijn alledaagse bezigheden, maar veel ouderen hebben hulp nodig bij de uitvoering hiervan. Uit recent onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds blijkt dat 63% van de 75-plussers wel eens hulp nodig heeft. Ruim een derde van hen vindt het moeilijk om anderen hulp te vragen. Om deze senioren tegemoet te komen, is er nu Match.

Ouderen, en vooral eenzame ouderen, vormen een kwetsbare doelgroep. Daarom kiest het Ouderenfonds voor een persoonlijke benadering. Voordat de match gemaakt wordt, worden alle ouderen gebeld om te horen hoe zij invulling willen geven aan hun wens. Aan de vrijwilligers worden een persoonlijke motivatie, referentie en, indien daartoe aanleiding is, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Ook nadat de match gemaakt is, worden zowel de oudere als de vrijwilliger begeleid.

Meer informatie en een aanmeldformulier voor ouderen én vrijwilligers is te vinden op het online platform match.ouderenfonds.nl.

Lees ook