Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beslagvrije voet

Om ervoor te zorgen dat u in uw levensonderhoud kunt voorzien, wordt een deel van uw inkomen niet gebruikt om schulden te betalen. Dat deel heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als u een schuldregeling heeft, mag u dus 90% van de bijstandsnorm houden voor uw dagelijkse kosten. In de onderstaande situaties is de beslagvrije voet geen 90% van de bijstandsnorm.

Bijzondere situaties

In de onderstaande situaties wordt de beslagvrije voet hoger of lager. Een hogere beslagvrije voet betekent dat u meer geld overhoudt om van te leven. Een lagere beslagvrije voet betekent juist dat u meer geld aan uw schuldeisers moet geven.

Uw situatieGevolgen 
U verblijft in een inrichting Uw beslagvrije voet is hoger dan 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. De bijstandsnorm voor mensen in uw situatie is erg laag.   
Uw partner heeft inkomsten, maar kan niets aan de schulden doen Uw beslagvrije voet is 45% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden. Uw partner mag zijn inkomsten houden
U vertelt niet hoeveel inkomsten u heeft of houdt inkomsten van uw partner achter Uw beslagvrije voet wordt gehalveerd. Deze halvering duurt totdat u de inkomsten heeft opgegeven  
U heeft woonkosten Soms kan de beslagvrije voet worden verhoogd voor hoge woonkosten 
U heeft kosten voor een zorgverzekering Soms kan de beslagvrije voet worden verhoogd voor de kosten van uw ziektekostenverzekering  

Lees ook