Antwoord op

Beschikking

Een beschikking is een aan u gericht officieel en schriftelijk besluit van uw gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft. Met 'rechtsgevolgen' worden (juridische) veranderingen in uw situatie bedoeld. Anders gezegd: Een beschikking is de brief waarin een besluit van de gemeente aan u bekend wordt gemaakt. 

Voorbeelden

U kunt een beschikking krijgen over de volgende besluiten:

  • Toekenning of afwijzing van uw aanvraag 
  • Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen
  • Uw schuldhulpverlening wordt beëindigd


Geen beschikking 

U kunt alleen tegen een beschikking bezwaar maken. Als er geen sprake is van een beschikking, dan kunt u geen bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen iets wat uw gemeente heeft vastgelegd in haar beleid. De volgende schriftelijke stukken zijn géén beschikking:

  • Een verzoek om aanvullende gegevens
  • Een mededeling over een administratieve verwerking
  • Een oproep voor een gesprek of onderzoek
  • Gespreksverslagen
  • Een brief die een herhaling is van een eerder genomen beschikking

Lees ook