Antwoord op vragen over het sociaal domein

Finale kwijting

De finale kwijting is het doel van uw schuldregeling. Finale kwijting betekent dat (bijna alle) schuldeisers u aan het einde van de schuldregeling hun nog openstaande vordering kwijtschelden. Zij kunnen hierna dus geen incassobureau of deurwaarder meer op u af sturen. Dit geldt alleen voor de schuldeisers die hebben deelgenomen aan de schuldregeling en die hebben aangegeven de finale kwijting te geven.

U krijgt de finale kwijting alleen als u zich tijdens de hele periode van schuldregeling aan alle uw verplichtingen houdt. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan uw schuldregeling tussentijds beëindigd worden. U krijgt dan geen finale kwijting.

Sommige schuldeisers verlenen geen finale kwijting. Het gaat bijvoorbeeld om het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger de IB-groep). Heeft u schulden bij deze organisaties? U zult deze schulden na afloop van de schuldregeling verder moeten afbetalen.

Lees ook