Antwoord op vragen over het sociaal domein

Looncessie

Bij een looncessie geeft u een deel van uw inkomen direct aan de schuldeiser. De looncessie duurt totdat u de schuld heeft afbetaald. Schuldeisers willen graag een looncessie omdat andere schuldeisers op dat deel van uw inkomen geen beslag kunnen leggen. Bovendien kunt u niet snel van een looncessie afkomen als u die eenmaal heeft afgegeven.

Wanneer wel een looncessie? 

De gemeentelijke kredietbank mag een looncessie van u vragen als u een saneringskrediet nodig heeft. U kunt een looncessie afgeven door een akte van cessie te ondertekenen. De akte van cessie is een overeenkomst waarbij u afspreekt dat een deel van uw loon direct aan de gemeentelijke kredietbank wordt betaald.

Wanneer geen looncessie?

In de volgende gevallen kunt u geen looncessie afgeven:

  •  Als u een uitkering heeft
    U kunt geen looncessie afgeven als u een uitkering heeft zoals bijstand, WIA of studiefinanciering.
  • U houdt te weinig geld over
    De looncessie moet wel rekening houden met de beslagvrije voet . U moet voldoende geld overhouden om van te leven.
  • Als u schuldhulpverlening wilt
    De looncessie zorgt er namelijk voor dat u niet uw hele inkomen beschikbaar heeft voor schuldhulpverlening.

Lees ook

Begrippen