Antwoord op

Pandrecht

Wat is een pandrecht?

Sluit u een saneringskrediet af? De gemeentelijke kredietbank kan vragen om een pandrecht. Door het pandrecht heeft de schuldeiser meer zekerheid dat hij zijn geld terug krijgt. U kunt een pandrecht vestigen op niet-registergoederen, zoals:

  • een auto, boot of caravan;
  • juwelen of andere waardevolle spullen; of
  • spaarrekeningen.

U komt betalingsafspraken niet na

Komt u betalingsafspraken niet na? De schuldeisers mag het goed waarop het pandrecht rust verkopen. Met de opbrengst kan de schuld worden betaald.

Lees ook

Begrippen