Antwoord op

Stabilisatie

Soms is het nodig om eerst rust te brengen in uw (financiële) situatie. Dit heet stabilisatie. Tijdens de stabilisatieperiode bekijkt de gemeente samen met u:

  • uw inkomen;
  • uw vermogen;
  • uw schulden.

De gemeente wil dat u betalingsafspraken nakomt. Ook wil de gemeente voorkomen dat er nieuwe schulden bijkomen. Zie verder "Rust in uw situatie"