Antwoord op vragen over het sociaal domein

Rechter-commissaris

Als de rechter u toelaat tot het WSNP-traject benoemt de rechter een de WSNP-bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter-commissaris is een rechter die controleert of de bewindvoerder al zijn taken goed uitvoert.

Daarnaast stelt de rechter-commissaris de hoogte van het vrij te laten bedrag vast.

Lees ook

Begrippen