Antwoord op vragen over het sociaal domein

Recofa-methode

Bij het vaststellen van het Vrij te laten bedrag houdt de rechter-commissaris zich meestal aan de Recofa-methode. De Recofa-methode is een methode die is ontwikkeld door een werkgroep van rechters-commissarissen in faillisementen (Recofa). Het doel van de Recofa-methode is dat alle schuldhulpverleners op dezelfde manier het Vrij te laten bedrag berekenen.

De rechter-commissaris kan de hoogte van het Vrij te laten bedrag volgens de Recofa-methode bepalen aan de hand van een computerprogramma. Het Vrij te laten bedrag zal in ieder geval zo hoog zijn als de beslagvrije voet en vaak overeenkomen met ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm.

 

Lees ook