Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vrij te laten bedrag

Het Vrij te laten bedrag (Vtlb) is het bedrag dat u tijdens de schuldregeling over houdt om van te leven.

Het Vtlb wordt meestal berekend met de Recofa-methode. Die methode wordt ook gebruikt in de wettelijke schuldsaneringsregeling, de WSNP. In de methode is bepaald dat het Vtlb ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm is. Bij het bepalen van het Vtlb kan rekening worden gehouden met inkomen uit werk, bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten. Het Vtlb kan hierdoor meestal worden verhoogd.

Schema: wat is het Vtlb? 

Uw inkomen

Afloscapaciteit  -/-

_____________

= Vrij te laten bedrag (ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm) 

Lees ook