Antwoord op vragen over het sociaal domein

Indiceren

Voor het recht op een Wmo-voorziening is het belangrijk dat u een medische indicatie voor een voorziening hebt. Dat wil zeggen dat de voorziening voor u medisch noodzakelijk is.

In eenvoudige situaties kan uw gemeente zelf bepalen of een voorziening noodzakelijk is, maar meestal is een advies nodig. Het beoordelen of u, medisch gezien, recht hebt op een voorziening, noemen we indiceren.

Lees ook