Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zelfredzaamheid

Met zelfredzaamheid wordt bedoeld dat u zelf in staat moet kunnen zijn tot het (uit)voeren van:

 1. de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen; en
 2. een gestructureerd huishouden.

1. Algemene dagelijkse levensverrichtingen

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die u in het gewone leven verricht, hierbij hoort ook persoonlijke verzorging.

Voorbeelden van enkele noodzakelijke ADL:

 • in en uit bed komen;
 • aan- en uitkleden;
 • eten/drinken;
 • lopen;
 • bewegen;
 • toiletbezoek;
 • medicijnen innemen;
 • ontspanning;
 • lichamelijke hygiĆ«ne (wassen);
 • sociaal contact;
 • gaan zitten en weer opstaan.

2. Gestructureerd huishouden

Het voeren van een gestructureerd huishouden is bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren om zelfstandig te wonen;
 • hulp bij het omgaan met geld;
 • hulp bij het brengen van structuur in uw huishouden;
 • hulp bij het omgaan met onverwachte gebeurtenissen die de dagelijkse structuur doorbreken;
 • hulp bij contacten met officiĆ«le instanties (zoals de belastingdienst en de bank.

Lees ook