Antwoord op

Kwaliteitswet zorginstellingen

Een huishoudelijke voorziening (huishoudelijke hulp) moet een bepaalde kwaliteit hebben. De eisen zijn opgenomen in de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het gaat onder meer om de volgende eisen:

 • De zorg is verantwoord
  Met verantwoorde zorg wordt bedoeld dat de zorg doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht moet zijn, en afgestemd op uw behoefte.
 • Goed georganiseerde aanbieder
  De zorgaanbieder moet voldoende goed personeel en middelen verzorgen. Personeel en middelen moeten ook worden gecontroleerd zodat het mogelijk is verantwoorde zorg te bieden.
 • De kwaliteit wordt bewaakt
  Bij de uitvoering van zorg moet de kwaliteit van de zorg structureel worden gecontroleerd, beheerst en verbeterd.
 • Verslag
  De zorgaanbieder moet jaarlijks een verslag ter openbare inzage leggen waarin verantwoording over de kwaliteit wordt afgelegd.