Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw rechten

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, hebt u plichten maar ook rechten:

 • Recht op een tijdige beslissing
  De gemeente moet in principe binnen acht weken een beslissing nemen.
 • Recht op goede argumenten voor het besluit (motiveringsbeginsel)
  De gemeente moet het besluit onderbouwen met goede argumenten.
 • Recht op een goede voorbereiding van het besluit (zorgvuldigheidsbeginsel)
  De gemeente moet het besluit goed voorbereiden. Ze moet alle feiten en omstandigheden onderzoeken en meewegen bij het vaststellen van uw recht op bijstand.
 • Recht op een duidelijk besluit (rechtszekerheidbeginsel)
  U hebt er recht op dat de gemeente heldere taal gebruikt. Iedereen moet het besluit op dezelfde manier kunnen begrijpen.
 • Recht op een uitkering die past bij uw situatie
  De hoogte van bijstandsuitkeringen is wettelijk vastgesteld, uitgaande van de leefsituaties alleenstaande (ouder), gehuwden, kostendelers. Als echter blijkt dat u meer of juist minder uitgaven hebt dan een ander in dezelfde situatie, dan kan de gemeente de bijstand verhogen of verlagen. In principe geldt dit slechts in bijzondere gevallen. U moet dan denken aan de volgende situaties:
  • er is iemand anders die uw huur of hypotheek betaalt.
  • U bent nog geen 21 jaar, ontvangt de lage jongerennorm maar woont zelfstandig én u kunt geen beroep doen op uw ouders.
 • Recht op ondersteuning bij het vinden van werk
  U kunt recht hebben op voorzieningen die u helpen bij het vinden van werk. De gemeente mag bepalen welke voorzieningen er zijn en welke ze u aanbiedt.
 • Recht op een correcte behandeling
  U bent verplicht zich correct te gedragen tegenover medewerkers van de gemeente en dat geldt ook andersom. Vindt u dat u niet correct bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Lees ook