Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand voor specifieke kosten

Bijzondere bijstand is een uitkering voor bijzondere kosten.

Alles over bijzondere bijstand in één oogopslag

U kunt slechts voor bepaalde kosten bijzondere bijstand aanvragen

Voor het recht op bijzondere bijstand gelden enkele voorwaarden

Bijzondere bijstand kunt u alleen volgens een bepaalde procedure aanvragen

Meer informatie over de hoogte en betaling van een bijstandsuitkering

In bepaalde gevallen is uw leeftijd van belang voor het recht op bijzondere bijstand

Meer onderwerpen

De wijze waarop u woont is van invloed op de bijzondere bijstand
Uw vermogen en beschikkingsbevoegdheid heeft gevolgen voor uw recht op bijzondere bijstand
Indien u een studie volgt of wil gaan volgen kunt u onder bepaalde voorwaarden een toeslag krijgen van de gemeente
Relevante begrippen nader toegelicht
Gemeenten kunnen mensen een toeslag voor de kosten van energie geven als zij deze kosten niet meer kunnen betalen.
Bekijk meer vragen
Bekijk meer