Antwoord op

Voor welke kosten?

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor bepaalde kosten. Om recht te hebben op bijzondere bijstand is natuurlijk van belang dat u aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast is het volgende van belang:

1. Uw kosten moeten noodzakelijk zijn en veroorzaakt door bijzondere omstandigheden

Uw kosten moeten voor u noodzakelijk zijn en ontstaan zijn door een bijzondere situatie. Het kunnen dus geen kosten zijn die behoren tot het normale leven, zoals bijvoorbeeld de kosten voor nieuwe kleren. Deze kosten kunnen worden voldaan uit de aanwezige middelen, zoals loon of een uitkering. Omdat de bijzondere omstandigheden bij iedereen anders kunnen zijn, bekijkt de gemeente uw persoonlijke situatie. Verder is nog van belang:

  1. Dat u de kosten zelf maakt en zelf moet betalen
  2. Dat de gemeente nog moet kunnen vaststellen dat de kosten voor u noodzakelijk zijn. Als u uw kapotte koelkast al vervangen heeft, is dat bijvoorbeeld niet altijd meer mogelijk.
  3. Dat de gemeente alleen de goedkoopste noodzakelijke voorziening hoeft te vergoeden. Kiest u voor een duurdere voorziening? Dan moet u de extra kosten zelf betalen.
  4. Dat er geen (gratis) alternatief is. U heeft dan namelijk geen recht op bijzondere bijstand.

2. U krijgt de kosten niet op een andere wijze vergoed

U heeft alleen recht op bijzondere bijstand voor zover u geen beroep kunt doen op een andere uitkering of regeling die de kosten vergoedt. U heeft bijvoorbeeld geen recht op bijzondere bijstand als uw ziektekostenverzekering de kosten vergoedt.

3. De kosten zijn verbonden aan Nederland

Uw kosten moeten zijn verbonden met Nederland. Deze voorwaarde wordt hierna uitgelegd met een aantal voorbeelden.

Voorbeelden van kostenZijn de kosten verbonden aan Nederland?
kosten voor een advocaat in het buitenlandNee
kosten van vervoer in het buitenlandNee

4. De kosten zijn hoger dan een drempelbedrag

De gemeente kan bepalen dat u pas recht heeft op bijzondere bijstand als uw kosten hoger zijn dan een drempelbedrag:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook