Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren.

Hier worden de stappen beschreven om in aanmerking te komen voor een woonvoorziening.

Hier vindt u relevante informatie wanneer u een woonvoorziening heeft

Hier wordt beschreven welke woonvoorzieningen onder de Wmo kunnen vallen.

Hier worden relevante begrippen uitgelegd.

Bekijk meer vragen
Bekijk meer