Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik heb een woonvoorziening

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

De gemeente kan voor een woonvoorziening een bijdrage in de kosten van u vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19,- per maand per cliënt of per gehuwde cliënten samen, ongeacht het aantal verstrekte voorzieningen.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Hoe lang moet u meebetalen?

De gemeente kan gedurende de periode dat u gebruik maakt van de voorziening een bijdrage (€19,- per maand) vragen. Voor voorzieningen die in eigendom zijn overgedragen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen tot de kostprijs van de voorziening is voldaan.  

Rekenvoorbeeld voor in eigendom verstrekte voorziening

De kostprijs van de in eigendom verstrekte voorziening is € 190,-. U betaalt per maand de eigen bijdrage van €19,-. Na 10 maanden heeft u de kostprijs van de voorziening betaald (19 X 10 = 190). Wanneer de kostprijs is voldaan hoeft u geen bijdrage meer te betalen. De voorziening is dan uw eigendom.   

 

Een Wmo- voorziening kan onderhoud nodig hebben. Hebt u een lift? Dan is het verplicht deze lift regelmatig te laten keuren. Vaak zal het onderhoud en reparatie bij uw voorziening horen.

Als u kosten moet maken voor het onderhoud of reparatie van uw voorziening, kunt u daarvoor soms recht hebben op een voorziening van uw gemeente:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Bij het aanpassen van een koopwoning heeft de gemeente niet de zekerheid dat aanpassingen in uw woning aan iemand met een beperking of probleem ten goede komen. Om verspilling van gemeenschapsgeld te voorkomen kan uw gemeente ervoor kiezen om een anti-speculatiebeding of afschrijvingsregeling te gebruiken.

Methode Uitleg 
Anti-speculatiebeding
 
Het is mogelijk dat uw woning meer waard is geworden door de Wmo-voorziening. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin de gemeente een aanbouw heeft gemaakt aan uw woning. De gemeente kan bepalen dat u een deel van de meerwaarde moet terugbetalen bij verkoop van de woning.  
Afschrijvingsregeling Bij het hanteren van een afschrijvingsregeling houdt de gemeente geen rekening met de waarde van uw woning. De afschrijvingsregeling zorgt ervoor dat u bij verkoop een deel van de kosten van de voorziening aan de gemeente moet terugbetalen. De hoogte van de terugbetaling wordt bepaald door de tijd tussen de toekenning van de voorziening en de verkoop en daarnaast de kosten van de voorziening. 


Wat geldt in uw gemeente?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook