Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ergens niet mee eens?

Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent. 

Hier wordt beschreven hoe u bezwaar kan maken tegen een besluit van de gemeente.

Hier worden de stappen beschreven hoe u een dwangsom kan vragen als de gemeente niet op tijd op de aanvraag beslist.

Hier wordt beschreven hoe u naar de rechter kunt indien u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op bezwaar

Hier wordt beschreven hoe en waar u een klacht kan indienen

Hier vindt u meer informatie over het betrekken van burgers bij het opstellen van beleid van de gemeente.

Bekijk meer vragen
Bekijk meer