Antwoord op vragen over het sociaal domein

Persoonsgebonden budget voor kind

De gemeente kan u een persoonsgebonden budget geven voor de hulp en ondersteuning aan uw kind. Met dit pgb kunt u de hulp zelf regelen.

U kunt een persoonsgebonden budget aanvragen voor hulp aan uw kind.

Er gelden regels waaraan u moet voldoen om het pgb te krijgen.

De gemeente regelt hoeveel pgb u krijgt.

U regelt zelf welke hulpverlener u kind helpt. Deze hulpverlener betaalt u uit het pgb.

U moet goed omgaan met uw pgb. Daarvoor gelden regels.

Als dat nodig is kunt u een hoger of lager pgb krijgen.

Meer onderwerpen

Heeft u teveel pgb gekregen, dan betaalt u dit terug.
Bekijk meer vragen
Bekijk meer