Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik wil een PGB kiezen

Als de gemeente uw kind hulp gaat bieden, krijgt u die meestal 'in natura'. Dat betekent dat de gemeente regelt van wie u de hulp krijgt. Wilt u dit zelf regelen? Dan kunt u de gemeente vragen om een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een bedrag waarmee u zelf hulp kunt regelen. U bepaalt dan in overleg met de gemeente wie de hulp aan uw kind gaat geven.

Een PGB kunt u aanvragen in bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u het PGB.

Een keuze voor een PGB geeft u aan bij de gemeente waar uw kind woont. Dit kan anders zijn als uw kind jeugdhulp met verblijf ontvangt. 

 

Lees ook