Antwoord op vragen over het sociaal domein

Jeugd

Hier vindt u informatie over alles wat te maken heeft met jeugdhulpverlening

Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind. Bij opgroeiproblemen bekijken ouders welke mogelijkheden zij hebben voor een oplossing.

De gemeente helpt kinderen met opgroeiproblemen, psychische problemen of een beperking. Voor u als ouder is er hulp bij opvoedproblemen.

Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het jeugdteam van de gemeente. Zij gaan met uw hulpvraag aan de slag en informeren u hierover.

De gemeente kan u een persoonsgebonden budget geven voor de hulp en ondersteuning aan uw kind. Met dit pgb kunt u de hulp zelf regelen.

Hulp kan noodzakelijk zijn bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Een rechter kan beslissen hulp gedwongen op te leggen. Iedereen met zorgen over de veiligheid van een kind, kan die zorgen ook melden.

Bekijk meer vragen

Uitgelicht

Jeugdhulp voor 18-plussers

Hebben jongeren van 18 jaar en ouder recht op jeugdhulp op grond van de Jeugdwet?

In deze video volgt een antwoord op deze vraag en wordt duidelijk wat de rol van de gemeente hierin is.

Nieuws