Antwoord op vragen over het sociaal domein

Jeugdhulp voor 18-plussers - Hebben jongeren van 18 jaar en ouder recht op jeugdhulp op grond van de Jeugdwet?

Uitgelicht

Jeugdhulp voor 18-plussers

Hebben jongeren van 18 jaar en ouder recht op jeugdhulp op grond van de Jeugdwet?

In deze video volgt een antwoord op deze vraag en wordt duidelijk wat de rol van de gemeente hierin is.