Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ouder met gezag

Een ouder met gezag neemt de beslissingen over de verzorging en opvoeding van zijn/haar kind. Dat blijft zo totdat het kind 18 jaar is. De moeder heeft automatisch het gezag. Als de vader getrouwd is met de moeder heeft hij ook gezag. Is de vader niet getrouwd met de moeder? Dan moet hij het gezag aanvragen bij de rechter. Als ouders het gezag over hun kind niet goed uitoefenen kan de rechter het gezag van de ouders beëindigen.