Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voogd

Een voogd is degene die beslissingen neemt over de verzorging en opvoeding van een kind jonger dan 18 jaar. Een voogd doet dit in plaats van de ouders. Dat kan alleen als de ouders het gezag niet meer hebben.